Proaktiv monitorering

Små fejl kan forekomme. Sådan er det alle steder, også i dit IT system. Typisk står dine systemer tændt i 24 timer i døgnet året rundt, hvorfor mindre fejl, som vil berøre din serverløsning, kan forekomme.

Microsoft sender eksempelvis jævnligt opdateringer ud til deres styresystemer. Opdateringer, som går ind og retter eventuelle fejl, men de kan også medføre nye fejl på andre områder.

Med proaktiv monitorering kan vi via en digital logbog på serveren tage problemerne i opløbet. Det betyder, at du i langt de fleste tilfælde aldrig vil mærke noget til problemet, for vi løser det, før det bliver kritisk.