Det kan vi

IT på dansk

Alle brancher har sine særlige fagudtryk, det gælder også vores branche, der nok mest af alt er kendt for sine lidt nørdede udtryk. IT kan godt være en kompliceret størrelse, derfor gør vi rigtig meget ud af at tale og rådgive i et sprog, alle kan forstå. For os handler det om at sælge et håndværk, som du føler dig tryg ved.

IT handler om sikkerhed på flere fronter. Sikkerhed i det daglige, hvor systemerne gerne skal spille optimalt og virksomheden skal forblive driftsstikker – men også sikkerhed omkring din virksomheds data og tilgangen til samme.

Vi forventer ikke, at du er inde i alt det tekniske, til gengæld kan du godt regne med, at vi vil kortlægge den løsning, der skaber størst værdi for dig og din virksomhed. Så alle rundt om bordet forstår, præcist hvorfor vi har valgt netop den løsning. Mennesker er forskellige, og virksomheder har forskellige behov. Derfor er dialogen med dig altafgørende fra første færd.

 

Rådgivning

Vi tager rådgivning personligt. Derfor vil du også opdage, at du får tilknyttet en personlig rådgiver. For os skaber en samlet IT-løsning først værdi, når den samtidig understøtter dine forretningsmæssige mål og behov. Derfor er det uhyre vigtigt, at vores rådgivere kender dig og dine forretningsgange og kan agere proaktivt i forhold til virksomhedens udvikling.

Vi tør godt kalde os selv specialister i IT-rådgivning. Det gør vi, fordi vi råder over kompetencer, der kan sætte ind på alle de forskellige niveauer, en virksomhed har brug for. Vi rådgiver primært sønderjyske virksomheder og servicerer inden for mange forskellige brancher lige fra enkeltmandsvirksomheder til mellemstore virksomheder med komplekse IT-behov.