Cookie Politik

Information om brug af cookies på denne hjemmeside

Når du besøger hjemmesiden, modtager du en eller flere cookies.

Der er ingen personlige oplysninger i cookierne, hverken din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre oplysninger. Vi bruger bl.a. cookierne til at tilpasse vores website efter dine interesser, til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og til at gemme dit password, så du slipper for at skrive det, hver gang du ønsker at logge ind.

En cookie har en udløbsdato, det vil sige, at den på et bestemt tidspunkt automatisk bliver slettet fra din computer.

Cookiernes levetid kan variere, alt efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, mens andre kan eksistere i flere år. De fleste udbydere anvender 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik- og indholdsrelaterede cookies. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. Ønsker du ikke at modtage cookies, kan du herunder vælge din browser, hvor en vejledning er tilgængelig for, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der allerede ligger på din harddisk.

Her kan du læse, hvordan du gør, hvis du bruger Firefox, Google Chrome eller Internet Explorer, Windows 7, 8.1 og 10.

Tredjepartscookies

Hjemmesiden bruger en række tredjepartsservices. Disse services bruger i nogle tilfælde også cookies.

Tredjepartscookies bruges til at lave statistik på dine besøg på hjemmeside. Her bruger vi cookies til at vide, hvilke sider du besøger og hvor lang tid du er på dem. Vi benytter os af Google Analytics til dette formål.

Når der sendes statistikdata til Google fra hjemmesiden, medsendes ingen personfølsomme oplysninger som f.eks. cpr-nr. IP-adresse, navn, adresse el.lign. I stedet sendes normale trafikdata som tidspunkt, samt hvilken side man er på.

Cookiedeklaration

Nedenstående viser helt præcist hvilke cookies, der kan blive sat fra websitet, hvem der modtager data og hvad de data bliver brugt til.

Statistik

Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger.

Navn
Udbyder
Formål
Udløb
_ga
itogco.dk
Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden .
2 år
_gat
itogco.dk
Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren
Session
_gad
itogco.dk
Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.
Session

Marketing

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

Navn
Udbyder
Formål
Udløb
Collect
Google-analytics.com
Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler.
Session
r/collect
doubleclick.net
Anvendes af Google AdSense til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer.
Session

Uklassificeret

Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

Navn
Udbyder
Formål
Udløb
_gd#
itogco.dk
Session

Cookie Politik

Generelt

IT & Co ApS behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik der fortæller dig hvordan disse data bliver behandlet. Persondatapolitikken beskriver hvordan data via webformularer, tilmelding til nyhedsbrev og cookies opsamles og benyttes af IT & Co ApS. For specifik viden omkring hvordan IT & Co ApS håndterer cookies, læs vores cookiepolitik.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven (se mere under afsnittet ”Behandling af persondata”).

Transparent databehandling

Når vi indsamler data vil vi til enhver tid oplyse om hvilken data vi anvender og til hvilket formål.

Persondata

I enkelte tilfælde er der behov for at sammenstille dine data med data vi modtager fra andre parter f.eks. fra de sociale medier. Hvis denne sammenstilling kan afsløre din identitet eller oplysningerne er af privat/følsom karakter, indhentes dit samtykke til databehandlingen.

Behandling af persondata

I enkelte tilfælde er der behov for at sammenstille dine data med data vi modtager fra andre parter f.eks. fra de sociale medier. Hvis denne sammenstilling kan afsløre din identitet eller oplysningerne er af privat/følsom karakter, indhentes dit samtykke til databehandlingen.

Indsamling og opbevaring af persondata til bestemte formål

Behandling af data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål kan ske ved køb af produkter, tilmelding af nyhedsbrev, begivenheder eller andet materiale udgivet af os. Ved indsamling og behandling af data til bestemte formål, behandler vi kun data der er relevant for formålet. Det er formålets karakter der udgør hvilken persondata der er relevant at indhente og behandle. Vi indhenter eller behandler ikke data der ikke har relevans for formålet. Ved tilmelding til nyhedsbreve behandles dine data af MailChimp som i dette tilfælde agerer databehandler – læs MailChimps persondatapolitik.

Kontrol og opdatering af persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig ikke er usande eller vildledende. Vi opdaterer også dine persondata løbende. Vores service og ydelse til dig er afhængig af, at dine data er korrekte og opdateret, så vi beder dig derfor om at oplyse os om, hvis der er relevante ændringer i dine data (benyt kontaktoplysningerne).

For at sikre kvaliteten af de data vi behandler, har vi vedtaget interne regler og fastlagt en procedure for opbevaring, kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser selvfølgelig dig som bruger, om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Hvis vi ønsker at benytte dine persondata til andet end det oprindelige formål, er det vores pligt at informere dig om dette samt opkræve et nyt samtykke til det ændrede formål.

Videregiver vi dine persondata til samarbejdspartnere og aktører bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive anvendt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod denne form for videregivelse ved at kontakte os. Vi indhenter ikke dit samtykke hvis vi er retsligt forpligtet til at videregive dine persondata.

Vi indhenter dit samtykke hvis det er nødvendigt at anvende en underdatabehandler i lande uden for EU til behandling af dine persondata. Vi stiller krav til samarbejdspartnere i lande uden for EU, bl.a. behandling af data, så vi sikrer at dine oplysninger bliver behandlet efter kravene i persondataforordningen.

Sikkerhed

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tabt, ændret, tilintetgjort, uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af sikkerhedsbrud der resulterer i en risiko for dig, vil vi hurtigst muligt underrette dig om sikkerhedsbruddet.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst hvilke data vi behandler om dig, hvor de data stammer fra, hvad vi anvender data til og hvordan vi opbevarer data. Ydermere, kan du også få oplyst hvor længe vi opbevarer de data vi har om dig. Anmoder du om at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig, kan du til enhver tid få indsigt i de data ved at henvende dig til os (find kontaktoplysningerne øverst).

Få rettet eller slettet dine persondata

Mener du der er fejl i de persondata, vi behandler om dig, har du ret til at få dem rettet. Du kan henvende dig til os og oplyse os om, hvilke data der ikke er korrekte og hvad der skal rettes, så tager vi kontakt til dig og aftaler hvordan vi får rettet de persondata, så vi får rettet de data med samtykke og på korrekte vilkår i henhold til lovgivningen.

I visse tilfælde har vi en forpligtelse til at slette din persondata. Denne forpligtelse træder i kræft hvis du trækker dit samtykke tilbage, hvis du mener at dine data ikke er nødvendige ift. Det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du mener at dine data bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre forpligtelser. I så fald, at du ønsker dine persondata slettet, kan du kontakte os og oplyse hvilke data du ønsker slettet og hvorfor, så sørger vi for at dine data slettes.

I tilfælde af du henvender dig til os vedr. at dine data skal rettes eller slettes, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald rettelse eller sletning inden for 30 dage.

Indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Det er din ret at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Agter du at gøre indsigelse sender du din indsigelse til os (find kontaktoplysninger øverst), finder vi din indsigelse berettiget, sørger vi for at behandlingen af din data ophører hurtigst muligt.

Du har ret til at få oplyst de persondata du har stillet til rådighed for os, og de data vi har indhentet om dig hos andre parter på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre dine persondata til en anden tjenesteudbyder. Ønsker du at bruge din dataportabilitet, sørger vi for at sende dig din persondata i et almindeligt anvendt format.

Ønsker du at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar hurtigst muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Kontaktoplysninger

IT & Co ApS er dataansvarlig, og vi sikrer at de persondata oplysninger vi indsamler, behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Kim Lassen, CEO, IT & Co ApS
Adresse: Industrivej 1, 6230 Rødekro
CVR: 30600126
Telefonnummer: 74 66 24 02
E-mail adresse:
Website: www.itogco.dk